Predstavitveni portal slovenskih srednjih šol: KLIK

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2020/21

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih;12. in 13. 2. 2021
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).4. 3. 2021
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja  kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija.med 11. 3. in  20. 3. 2021
Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija(š) in Ekonomska gimnazija (š).26. 3. 2021
Prijavljanje za vpis v 1. letnik v SŠ za šolsko leto 2021/2022.2. 4. 2021
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2021/2020 (spletna stran MIZŠ).  8. 4.  2021
do 16. ure
Javna objava sprememb obsega razpisanih mest (zmanjšanja) in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2021/2022.(spletna stran MIZŠ)16. 4. 2021
Morebitni prenosi prijav za vpis v 1. letnik SŠ 2021/21: V kolikor učenci spremenijo svoje odločitve glede šolanja, lahko prijavo prenesejo  na drugo šolo oz. program do 22.4.2021.   Po tem roku prijav ne bo več mogoče prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.  22. 4. 2021
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa.  27. 5. 2021
VPIS oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka. Šola na podlagi meril izbere učence za 90% prostih mest.  med 16. in 19. 6. 2021 do 14. ure
Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka.21. 6. 2021
do 15. ure
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni.
Seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv.
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ).21. 6. 2020
do 16. ure
Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka. Učenci, ki v prvem krogu ne bodo izbrani, bodo 21. 6. 2021 seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali. Učenci, ki kandidirajo na vpis  v 2. krogu izbirnega postopka, na posebnem obrazcu po prednostnem vrstnem redu naštejejo 10 programov, v katere se želijo vpisati. Obrazec odnesejo na šolo, na katero so poslali prvo prijavo za vpis, do predvidenega datuma (24.6.2021).24. 6. 2020
do 15. ure
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka.29. 6. 2021
do 15. ure
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka.30. 6. 2021
do 14. ure
Objava prostih mest za vpis.1.7. 2021
Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta.31. 8. 2021

POMEMBNI DOKUMENTI

(Skupno 368 obiskov, današnjih obiskov 1)