Dan brez računalnika v fotografijah

 

Voščilo

 

 

 

 

Telefon za psihološko pomoč ob epidemiji

 

English club on the net

 

 

 
 

Vzgojno-izobraževalno delo od ponedeljka, 25. 1. 2021 dalje

Spoštovani starši, dragi učenci,

obveščamo vas, da je Vlada RS v sredo 20. 1. 2021, sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje. S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v osnovnih šolah, razen za učence od 1. do vključno 3. razreda v Gorenjski, Koroški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Podravski, Pomurski, Primorsko-notranjski, Savinjski in Zasavski regiji.

Tako bo tudi na naši šoli od torka, 26. 1. 2021 vzgojno-izobraževalno delo za učence od 1. do vključno 3. razreda potekalo v prostorih šole, za vse učence od 4. do 9. razreda pa bo izobraževanje še naprej potekalo na daljavo.

Pouk za 1. do 3. razred bo potekal po t. i. modelu C, ki predvideva, da se dejavnosti obveznega in razširjenega programa izvajajo znotraj iste skupine (oddelka) v istem prostoru.

Strogo bomo upoštevali vsa navodila za zaščito: temeljito zračenje prostorov, higiena rok in kašlja, razkuževanje prostorov in upoštevanje kar največje medsebojne medosebne razdalje med otroki. Po priporočilih NIJZ bomo nosili maske: zaposleni ves čas, učenke/učenci pa le izven učilnice oz. mehurčka. Zelo pomembno je, da v šolo pošljete le zdrave otroke. Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov zmanjšamo možnost za prenos povzročiteljev okužbe. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov smo odgovorni vsi.

Z vsemi podrobnostmi glede vračanja učencev od 1. do 3. razreda k pouku v šolskih prostorih vas bodo še pred pričetkom pouka seznanile razredničarke.

Veselimo se vračanja otrok in vas pozivamo, da vsi skupaj poskrbimo za čim večjo varnost.

Ostanite zdravi!

Natalija Aber Jordan, ravnateljica

 

 

Prehrana v času pouka na daljavo

Spoštovani starši!

Z namenom, da našim otrokom tudi v času pouka na daljavo zagotovimo uravnotežen topel obrok, vas obveščamo, da bo šolska kuhinja od ponedeljka, 4. 1. 2021 dalje, še naprej pripravljala kosila za vse otroke, tudi za tiste,  ki bi zaradi službene odsotnosti staršev, to potrebovali. Prevzem kosila bo potekal pred zunanjim vhodom v kuhinjo (vrtčevski vhod) od 11.30 do 12.30 ure. V kolikor bi  bilo dovolj prijav za POŠ Dolič, bomo prevzem kosil prav tako organizirali okoli 12. ure tudi tam.

Cena kosila ostaja enaka, povečana za ceno enkratne embalaže (0,25€)  v kateri bo kosilo pripravljeno za prevzem.

V kolikor bi želeli, da bi vaš otrok prevzemal kosilo, ga nanj prijavite na šolski spletni strani pod zavihkom Šolska prehrana ali pa na tel.: 02 88 56 610 oz. na e-naslov: tatjana.roser@guest.arnes.si, in sicer najkasneje do ponedeljka, 4. 1. 2021 do 12.00 ure.

Kosilo je zaradi dobave živil in organizacije dela možno prijaviti le za cel teden.

S spoštovanjem.

Vodstvo šole

 

V primeru tehničnih težav se lahko obrnete na učiteljico Petro Cifer, ki bo dosegljiva preko elektronskega naslova: petra.cifer@guest.arnes.si  in v klepetu preko Teamsov. Po telefonu jo lahko pokličete od ponedeljka do petka med 8.00 in 13.00 na tel. številko 02 88 56 614.

V primeru vprašanj, dilem, se lahko obrnete na vodstvo šole, svetovalno službo in druge strokovne delavce. Kontakti so dostopni na spletni strani OŠ Mislinja. >>> KLIK

POMOČ OTROKOM V STISKI
Glede na trenutne razmere se lahko iz različnih razlogov poveča stiska posameznika. V šoli smo vam ali vašim otrokom pripravljeni prisluhniti ali pomagati. V primeru stiske se lahko obrnete na vodstvo šole, svetovalno službo in druge strokovne delavce.
Lahko se obrnete tudi na brezplačno telefonsko številko strokovno usposobljenega osebja za pomoč v duševni stiski 080 51 00, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu, prav tako je pripravljen zbirnik ukrepov in virov pomoči, ki je dostopen na povezavi: https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemijekoronavirusa-na-voljo-za-brezplacne.
Na voljo je tudi TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro, svetovalnice za psihološko pomoč Posvet, ki osebam v duševni stiski omogočajo pogovore po telefonu ali videu na 031 704 707 in 031 778 772 vsak delovni dan med 8. in 18. uro, terapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, dosegljivi na telefonski številki 01 600 93 26 vsak dan od 16. do 20. ure, Klic v duševni stiski na 01 520 99 00 vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj in zaupna telefona Samarijan in Sopotnik na 166 123, dosegljiva 24 ur na dan.

Dodatna pomoč je dosegljiva pri lokalnih zdravstvenih domovih, v sklopu katerih delujejo Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centri za krepitev zdravja in Zdravstvenovzgojni centri, kontakte in delavni čas pa najdete na zgoraj omenjeni povezavi.

V primeru nasilja se posamezniki lahko obrnejo na Društvo SOS na telefonu 031 699 333 (od 9h do 15h), 080 11 55 (od 12h do 18h) in na drustvo-sos@drustvo-sos.si ali na Društvo za nenasilno komunikacijo na 031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP), vsak dan od 8. do 20. ure.
Za splošna vprašanja glede korona virusa, tolmačenja odlokov, omejitev in napotitve na morebitne druge strokovnjake je bil ponovno vzpostavljen tudi klicni center 080 14 04, ki deluje vsak delavnik med 8. in 20. uro. Na vprašanja odgovarjajo študenti višjih letnikov medicine ob podpori strokovnjakov z različnih področij.

 

 
 
 
 
Dostopnost