Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.
Povezava na spletno stran projekta POGUM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum 

V projektu POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«, spodbujamo način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.

Na šoli ožji tim učiteljev skupaj z učenci načrtuje kako osmisliti aktivnosti na prostem. Namen projekta je preoblikovati okolico šole na način,  da bo učenje in poučevanje uspešnejše za vse deležnike šole. Učenci izvajajo ali pa bodo izvajali sledeče dejavnosti:

  • podajanje predlogov za preoblikovanje šolskega okoliša, aktivnega preživljanja odmorov,
  • sestavljajo navodila za izvajanje različnih fizičnih in miselnih vaj/nalog v slovenščini in tujih jezikih (angleščina, nemščina in francoščina),
  • rišejo skice in načrte ter izdelujejo makete za posamezne postaje,
  • urejajo zunanji prostor,
  • ostale dejavnosti.

S temi dejavnostmi želimo pri učencih razvijati spretnosti kot so ustvarjalnost, inovativnost, digitalna pismenost, vodstvene spretnosti, itd.

(Skupno 178 obiskov, današnjih obiskov 1)