Mednarodni Erasmus+ projekti prispevajo h krepitvi organizacijske klime, k prepoznavnosti, internacionalizaciji in h kakovosti šole. Mednarodno sodelovanje vpliva tudi na profesionalni razvoj učitelja in posledično na razvoj kompetenc učencev.
ERASMUS+KA1,

kjer gre za učno mobilnost posameznikov z naslovom “Kakovost učečih se učiteljev na krilih evropskih učencev”. V tem šolskem letu bomo izvedli aktivnosti, ki jih v preteklem šolskem letu zaradi zdravstvenih razmer nismo uspeli. Načrtujemo udeležbo na strukturiranih tečajih in izobraževalnih obiskih na delovnem mestu v tujini in s tem krepimo svojo kvaliteto poučevanja. En učitelj se bo preizkusil v samem poučevanju na partnerski šoli. Ob tem bodo razvijali digitalne in jezikovne kompetence. Sodelujoči učitelji bodo po mobilnostih uporabili in širili pridobljeno znanja in izkušnje ter spodbujali ostale sodelavce k uvajanje inovativnih pristopov poučevanja. Dvignili bodo osveščenost zaposlenih o priložnostih za strokovni in osebnostni razvoj, ki so jim na voljo. S pridobljenim znanjem bodo na področju digitalne pismenosti vzpostaviti učinkovito delo na področju IKT po vertikali.
V letnih pripravah posameznih predmetov in aktivov so podrobneje opredeljeni cilji, aktivnosti in kazalniki učinkovitosti, povezani s projektom Digitalna pismenost.

Povezava do opisa projekta: Erasmus+ project card | Erasmus+ (europa.eu)

Gradiva, nastala v projektu: “Kakovost učečih se učiteljev na krilih evropskih učencev” – Osnovna šola Mislinja (arnes.si)ERASMUS+KA2
Na naši šoli že drugo leto zapored sodelujemo v mednarodnem Erasmus+ projektu z naslovom »Enriching unity with cultural diversity« oziroma v slovenščini: »Bogatenje enotnosti s kulturno raznolikostjo”. Skozi projekt učenci spoznavajo druge evropske države, njihovo kulturo, jezik, šolski sistem, navade ter tako pričnejo ceniti raznolikost in bogastvo kulturne dediščine. Trenutno negotova situacija zaradi virusa SARS-CoV-2 nam otežuje oz. onemogoča sledenje zastavljenim načrtom. S koordinatorji na partnerskih šolah se redno srečujemo na virtualnih srečanjih in sproti dopolnjujemo aktivnosti. Skupni dogovor je, da nadaljujemo z uresničevanjem naših ciljev in projekt podaljšamo do 31. avgusta 2022.
Načrtovane aktivnosti v tem šolskem letu bodo prilagojene trenutni situaciji vseh partnerskih šol:
 Evropski dan jezikov – 24. 9. 2021 (poglabljanje poznavanje naše in tuje kulturne dediščine)
 Erasmus dnevi – od 11. 10. do 15. 10. 2021 (vključevanje načrtovanih aktivnosti v učni proces in dokumentiranje nastalega gradiva)
Načrtovani končni izdelki na vseh partnerskih šolah:
 Digitalna knjižica receptov, kjer bo vsaka šola pripravila svoje tradicionalne jedi in zapisala 2 recepta.
 DVD: Tradicionalne otroške igre – vsaka šola pripravi 2 posnetka z navodili za dve ljudski igri.
 On-line časopis – skozi zapise in ilustracije bodo predstavljeni znani lokalni umetniki.
 Interaktivni zemljevid s TOP5 izbranimi kraji posamezne države.
 Posaditev rastlin partnerskih šol.

Povezava do opisa projekta: Erasmus+ project card | Erasmus+ (europa.eu)

Spletna stran projekta: Erasmus+ (arnes.si)

(Skupno 312 obiskov, današnjih obiskov 1)