Vabimo vas, da se udeležite

SKUPNE SEJE ČLANOV SVETA STARŠEV IN ČLANOV SVETA ŠOLE

OSNOVNE ŠOLE MISLINJA,  ki bo

v torek, 28. 9. 2020, ob 17.30 v glasbeni učilnici OŠ Mislinja.

Vstop v šolo bo pri glavnem vhodu šole.

Zaradi trenutno veljavnega Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju vas prosimo, da takoj pri vhodu v šolo s podpisom potrdite, da izpolnjujete enega izmed pogojev PCT, na sestanku uporabljate masko in upoštevate priporočeno varnostno razdaljo.

DNEVNI RED sveta staršev in sveta šole:

 1. Konstituiranje Sveta staršev šole Osnovne šole Mislinja (predstavitev predstavnikov staršev po razredih)
 2. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev šole OŠ Mislinja
 3. Predstavitev Letnega pedagoškega  poročila za šolsko leto 2020/2021
 4. Predstavitev Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2021/2022
 5. Razno

Nadaljevanje seje Sveta šole:

 1. Potrditev Letnega pedagoškega  poročila za šolsko leto 2020/2021
 2. Potrditev Letnega delovnega načrta šole OŠ Mislinja za šolsko leto 2021/2022
 3. Razno

Letno pedagoško poročilo za šolsko leto 2020/2021 in Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022 bosta od petka, 24. 9. 2021 dalje, objavljena na šolski spletni strani pod zavihkom Svet šole, svet staršev.

Morebitno odsotnost sporočite Tatjani Rošer na telefonsko številko 02/88-56-610 ali na e-mail: tatjana.roser@guest.arnes.si

V kolikor se bo epidemiološka slika slabšala in se bodo zaostrili ukrepi bo skupna seja potekala preko videokonference Teams.

Hvala in še naprej lep ter uspešen dan.

Ravnateljica Osnovne šole  Mislinja:

mag. Natalija ABER JORDAN  

   Predsednik Sveta šole OŠ Mislinja:

Viktor Robnik

Vabljeni:

 • Člani sveta šole OŠ Mislinja
 • Člani sveta staršev OŠ Mislinja
 • Vesna Krebl, pomočnica ravnateljice OŠ Mislinja
(Skupno 25 obiskov, današnjih obiskov 1)