Vabimo vas, da se udeležite 2. seje članov Sveta staršev OŠ Mislinja, ki bo

v četrtek, 13. 5. 2021, ob 17.00 preko videokonference Teams.

Povezavo do spletne konference boste prejeli dan pred sejo Sveta staršev na svoj elektronski naslov.

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev sklepov prejšnje seje
  2. Evalvacija dela na daljavo ob povratku v šolo
  3. Soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni razred 2021/2022;
  4. Razno

Morebitno odsotnost sporočite Tatjani Rošer na telefonsko številko 02/88-56-610 ali na e-mail: tatjana.roser@guest.arnes.si

Hvala in še naprej lep ter uspešen dan.

                                                                       Predsednik Sveta staršev OŠ Mislinja:

                                                                                               Mitja BEŽAN

Priloga:

  • Seznam DZ, učbenikov učnih pripomočkov za šol. leto 2021/22 po posameznih razredih
  • Primerjava cen glede na pretekla šolska leta

Vabljeni:

  • Člani Sveta staršev OŠ Mislinja
(Skupno 27 obiskov, današnjih obiskov 1)