Spoštovani starši in bodoči učenci OŠ Mislinja!

Veselimo se že vpisa nove generacije šolskih novincev in novink.

V skladu z  Zakonom o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06) bomo VPIS na naši šoli izvedli v mesecu februarju. Namenjen je vsem otrokom, ki so rojeni leta 2015 in bodo v tem letu dopolnili starost 6 let.

Na Osnovni šoli Mislinja bomo vpis organizirali  od 9. do 11. 2. 2021. Na podružnični šoli v Doliču pa 12. 2. 2021. Starši otrok našega šolskega okoliša boste o datumu in uri obveščeni z vabilom po pošti.

Za otroke, ki se vpisujejo na OŠ Mislinja, bo letos zaradi izrednih razmer ob epidemiji, vpis potekal v prostorih Centra za zdravje in šport Mislinja (nova telovadnica), v pisarni št. 2. Vstopanje v šolo bo urejeno skozi glavni vhod v center oz. telovadnico.  Za otroke, ki se bodo šolali na OŠ Dolič, bo vpis potekal v šolski zbornici  (2. nadstropje). Starši z otroki vstopate skozi glavni vhod v šolo.

V kolikor se bo otrok šolal izven šolskega okoliša, v katerem ima stalno ali začasno prebivališče, je pomembno, da starši čim prej obvestijo obe šoli, da se lahko uredijo z zakonom določene formalnosti. V vsakem primeru pa morate starši v skladu z Zakonom o osnovni šoli otroka vpisati v šolo v šolskem okolišu, kjer otrok stalno ali začasno prebiva. V šolo izven vašega šolskega okoliša, lahko starši vpišete otroka, če ta šola s tem soglaša.

Zaradi omejitev druženja naj otroka ob vpisu spremlja samo eden od staršev. Starš, ki bo prisoten ob vpisu, naj s seboj prinese soglasje drugega starša, ki ga najdete na povezavi:  SOGLASJE STARŠA ZA VPIS.

Prosimo vas, da upoštevate vse ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije (razkuževanje rok, uporaba zaščitnih mask). V primeru bolezni ali slabega počutja otroka ali v primerih odrejene karantene, bomo za vpis uredili nadomestni termin.

V kolikor obstajajo utemeljeni razlogi za odložitev vpisa (npr. mnenje vzgojiteljic, mnenje multi-disciplinarnega tima Centra za zgodnjo obravnavo otrok ali drugih strokovnih služb), se lahko všolanje otroka odloži. Starši v tem primeru podajo na šolo pisno vlogo na obrazcu VLOGA ZA ODLOŽITEV VŠOLANJA, ki je objavljen na spletni strani šole.

V zvezi z vsemi vprašanji vezanimi na vpis se obrnite na svetovalno službo šole na telefonsko številko 88 56 617 ali elektronski naslov mojca.verhovnik@guest.arnes.si.

VLOGA ZA ODLOŽITEV VŠOLANJA >>> KLIK

SOGLASJE STARŠA ZA VPIS >>> KLIK

(Skupno 542 obiskov, današnjih obiskov 1)