Vabimo vas, da se udeležite

SKUPNE SEJE ČLANOV SVETA STARŠEV IN ČLANOV SVETA ŠOLE

OSNOVNE ŠOLE MISLINJA,  ki bo

v četrtek, 29. 9. 2022, ob 17.00 v glasbeni učilnici OŠ Mislinja.

DNEVNI RED sveta staršev in sveta šole:

 1. Konstituiranje Sveta staršev šole Osnovne šole Mislinja (predstavitev predstavnikov staršev po razredih)
 2. Predstavitev Letnega pedagoškega  poročila za šolsko leto 2021/2022
 3. Predstavitev Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2022/2023
 4. Razno

Nadaljevanje seje Sveta šole:

 1. Potrditev Letnega pedagoškega  poročila za šolsko leto 2021/2022
 2. Potrditev Letnega delovnega načrta šole OŠ Mislinja za šolsko leto 2022/2023
 3. Sprejem cenika in sprememb Pravilnika o dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu javnega zavoda OŠ Mislinja
 4. Razno

Letno pedagoško poročilo za šolsko leto 2021/2022 in Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023 bosta od ponedeljka, 26. 9. 2022 dalje, objavljena na šolski spletni strani pod zavihkom Svet šole, svet staršev.

Morebitno odsotnost sporočite Tatjani Rošer na telefonsko številko 02/88-56-610 ali na e-mail: tatjana.roser@guest.arnes.si

Hvala in še naprej lep ter uspešen dan.

Ravnateljica Osnovne šole  Mislinja:

mag. Natalija ABER JORDAN   

Predsednik Sveta šole OŠ Mislinja:

Viktor Robnik, univ. dipl. oec.

Predsednik Sveta staršev OŠ Mislinja:

dr. Luka PAVLIČ        

Vabljeni:

 • Člani sveta šole OŠ Mislinja
 • Člani sveta staršev OŠ Mislinja
 • Vesna Krebl, pomočnica ravnateljice OŠ Mislinja
(Skupno 26 obiskov, današnjih obiskov 1)