Pouk na daljavo 9. razred

 
 • TOREK, 31. 3. 2020

  9. A 9. B  LUM 9.a Likovna naloga: Animacija Učenci s pomočjo aplikacije za izdelavo risane animacije FlipaClip izdelajo kratko animacijo. Najprej poimenujejo animacijo, izberejo ozadje animacije, število sličic na […]

   
 •  
 • PONEDELJEK, 30. 3. 2020

  9. A 9. B   FIZIKA  Tema: UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA Poznamo štiri učinke električnega toka. V zvezek zapiši naslov, preberi besedilo v učbeniku na str. 114,115 , oglej si posnetke […]

   
 •  
 • PETEK, 27. 3. 2020

  9. A 9. B KEM VAJE: Množina snovi Poišči i učbeniki na spletu in odpri Kemijo 9  na srani 230. Preberi vsebine vse do 237 strani. Med besedilom boš opazil […]

   
 •  
 • ČETRTEK, 26. 3. 2020

  9. A 9. B ZGO TEMATIKA : HLADNA VOJNA. Učenci si s pomočjo INFODROMA večkrat pogledajo posnetek o hladni vojni. Potem na to temo odgovorijo na vprašanja, ki so jih […]

   
 •  
 • SODOBNA PRIPRAVA HRANE 2

   
 
 
 
 
Dostopnost