9. A 9. B

KEM

VAJE: Množina snovi

Poišči i učbeniki na spletu in odpri Kemijo 9  na srani 230. Preberi vsebine vse do 237 strani.

Med besedilom boš opazil nekaj interaktivnih vaj in jih reši.

 • Na strani 237 sta vaji 9 in10. Njihovi rešitvi napiši v zvezek in mi jih pošlji na mail. V zapisu mora biti vidno, kako si prišel do rešitve.

 

 • Reši tudi nalogi na str. 235. Celotni rešitvi napiši v zvezek in mi to posreduj na mail.

 

Dodatna naloga: računanje števila delcev snovi – N  (poskusite reševati vsi, vsekakor pa rešite uspešnejši učenci).

 • Koliko atomov se nahaja v bakreni cevi, ki tehta 700 g?

Besedilo prepiši v zvezek in oblikuj popolni zapis izračuna. Tudi to rešitev mi pošlji po mailu.

 

Utrjuj učno snov – kaj je mol snovi, Avogadrova konstanta, obrazci za izračun mase, množine, molske mase in enote za naštete količine

Za pomoč sem ti na voljo preko maila tonka.kladnik@guest.arnes.si.

Uspešno delo ti želim.

KEM

VAJE: Množina snovi

Poišči i učbeniki na spletu in odpri Kemijo 9  na srani 230. Preberi vsebine vse do 237 strani.

Med besedilom boš opazil nekaj interaktivnih vaj in jih reši.

 • Na strani 237 sta vaji 9 in10. Njihovi rešitvi napiši v zvezek in mi jih pošlji na mail. V zapisu mora biti vidno, kako si prišel do rešitve.
 • Reši tudi nalogi na str. 235. Celotni rešitvi napiši v zvezek in mi to posreduj na mail.

Dodatna naloga: računanje števila delcev snovi – N  (poskusite reševati vsi, vsekakor pa rešite uspešnejši učenci).

 • Koliko atomov se nahaja v bakreni cevi, ki tehta 700 g?

Besedilo prepiši v zvezek in oblikuj popolni zapis izračuna. Tudi to rešitev mi pošlji po mailu.

 

Utrjuj učno snov – kaj je mol snovi, Avogadrova konstanta, obrazci za izračun mase, množine, molske mase in enote za naštete količine

Za pomoč sem ti na voljo preko maila tonka.kladnik@guest.arnes.si.

Uspešno delo ti želim.

 ZGO 9.A 

TEMATIKA:  Hladna vojna.

Učenci si ogledajo oddajo o hladni vojni preko Infodroma. Potem isto snov predelajo z zgo učbenikom in odgovorijo na nekaj vprašanj. Navodila so dobili v SU.

 LUM

Likovna naloga: Načrtovanje urbanistične spremembe  v domačem kraju
Učenci so narisali nakupovalni center. Sledi hortikulturna ureditev okolice. To pomeni, da narišejo zasaditev rastlin (drevesa, grmi, rože, trata, pohodne površine). Rastline lahko narišejo na list papirja, jih izrežejo in prilepijo na risbo. Lahko pa naredijo fotomontažo-iz revij, časopisov izrežejo rastline in jih prilepijo na risbo.

 GEO 9.a 

TEMATIKA: Obseg, lega in površje Alpskih pokrajin.

Učenci so dobili navodila v SU. Delajo z e-učbenikom, kjer utrjujejo snov s sprotnim preverjanjem.

 GEO 9.b

TEMATIKA: Obseg, lega in površje Alpskih pokrajin.

Učenci so dobili navodila v SU. Delajo z e- učbenikom, kjer utrjujejo snov s sprotnim preverjanjem.

TJA 9/1

Modalna glagola MUST in SHOULD

Danes bomo ponovili rabo modalnih glagolov MUST in SHOULD.

 1. Oglej si razlago in primere. List si natisni in prilepi oz. prepiši v zvezek.

________________________________________________________________________

Razlaga:

MUST

Modalni glagol MUST izraža obveznost, da nekaj moramo storiti, ker nam tako velevajo neka pravila ali naša vest.

 Primeri:

Must postavimo pred glagol (go, wear, revise…).

                I must come to school on time. (V šolo moram priti pravočasno.)

                You must be 18 years old to vote. (Star moraš biti 18 let, da lahko voliš.)

Nikalna oblika od must je MUSTN’T (must not) in izraža prepoved (ne smemo storiti, ni dovoljeno).

Primeri:

                 We mustn’t wear shoes in our school. (V šoli ne smemo biti obuti.)

SHOULD

Modalni glagol SHOULD izraža nasvet (svetujemo, kaj naj bi nekdo naredil, vendar to ni obveza).

 Primeri:

                 You look tired. You should go to bed. (Videti si utrujen. Pojdi spat.)

You shouldn’t go out. It’s raining.

Sedaj si oglej nalogo 5 v UČB. na str. 49. Obkrožiš ustrezen modalni glagol.

Pošlji mi rešitve in obrazloži, zakaj si izbral odgovor. Npr.

1 must (ker morajo vsi otroci v šolo, tako veleva zakon)

Ko dobiš moj odgovor na svoj mail, reši še nalogi 1 in 2 v DZ/41.

TJA 9/2

Tokrat mi morate vsi poslati ali naložiti fotografijo opravljene naloge. >>> TJA_9r-2_Navodila_ura72

Navodila za nalaganje datotek v OneDrive sem vam poslala včeraj zvečer. V kolikor ti to ne gre od rok, pošlji po e-mailu.

Tukaj je link do naše skupne mape: https://1drv.ms/u/s!Aj9Ph4QLjmDYhGjkkPRBiTPmX5ox?e=KuzN6f

TJA 9/3

NAVODILA >>> 27_3 petek TJA 9_3 NAVODILO

SLJ 9/1

Tema: Recitacija Soči (vključeno v ocenjevanje)

Na pamet se nauči prvi del pesmi Soči, ki govori o lepotah reke (od začetka pa do vključno 44. verza: »nevihte divje srd ne moti!«).

V lanskem šolskem letu ste na naravoslovnem tednu vsi čudovito Sočo videli v živo in veliko izvedeli o poteku soške fronte v 1. svetovni vojni. V vas se zagotovo skriva umetniška žilica, zato narišite risbo na podlagi pesmi – na bel list A4, ki si ga potem prilepite v zvezek.

Zaenkrat mi ni potrebno pošiljati – vam bom napisala, kdaj boste poslali v pregled svoje delo.

SLJ 9/2

Tema: Soči

Če si pravilno odgovoril na vprašanje Kdo pesem govori? (Prvoosebni izpovedovalec, npr. rad gledam – 1. os., ed.), pod naslovom “Potujmo v svet književnosti” prepiši odstavek, ki govori o lirskem izpovedovalcu.                                             V 3. odstavku odgovori na  štiri vprašanja.                                                                                                       Nato prepiši besedilo, ki govori o domovinski pesmi (tudi v oklepaju).

SLJ 9/3

 

TEMA: RAZLAGALNI SPIS (DOMAČE BRANJE)

Napisal/a boš RAZLAGALNI SPIS (navodila za pisanje le-tega priložena). Natančno jih preberi. >>> RAZLAGALNI SPIS (2)

Razlagalni spis se bo nanašal na eno izmed prebranih knjig za domače branje – roman:

 • Josip JURČIČ, Deseti brat
 • Ivan TAVČAR, Visoška kronika
 • Josip JURČIČ in Janko KERSNIK, Rokovnjači

V razlagalnem spisu boš predstavil/a roman, ki si ga prebral/a – ne piši obnove.

 • Izpostavi problem/e, s katerim/i se spopada glavni književni junak, kako jih rešuje – tvoje mnenje, ali je ravnal prav, bi moral po tvojem mnenju ravnati drugače …
 • Opiši glavnega književnega junaka, njegov odnos do ostalih književnih junakov – kakšen je tvoj pogled do teh junakov – jih občuduješ, se ne strinjaš z njihovimi odločitvami, kaj meniš o njihovih odnosih .. – podkrepi tudi s kakšno mislijo iz romana.
 • Izpostavi temo in sporočilo romana.
 • Razlagalnemu spisu daj izviren naslov.

PREPLETAŠ dogodke/motive z junaki, temo, sporočilnostvo in vseskozi vnašaš svoje mnjenje, utemeljitve. NEKAJ PODOBNEGA SI POČEL/A že pri prvi knjigi domačega branja.

Upoštevaj vsa navodila za razlagalni spis v priloženem listu, da ne boš česa pozabil/a napisati.

ŽELIM TI VELIKO USTVARJALNOSTI. RAZLAGALNI SPIS MI POŠLJI V  NATIPKANI OBLIKI (PRIPONKA) DO TORKA, 31. 3. 2020. Pregledam, ocenim.

(Skupno 45 obiskov, današnjih obiskov 1)