9. A 9. B

GUM

Izdelava govornega nastopa: Obdelava podatkov

Podatke, ki ste jih našli na spletu oblikujte v Wordu v besedilo, ki ga boste predstavili v razredu, vstavite posnetke, slike in mi besedilo pošljite do nedelje zvečer. Doma besedilo poskusite predstaviti in zraven merite čas, da boste naredili vse skupaj za 10 minut (govor + posnetki).

Po pregledu besedila boste naslednji teden imeli na izbiro: ali boste naredili doma plakat in mi ga slikali (nič ni narobe če nimate tiskalnika, boste slike narisali) ali pa izbrali Power point predstavitev in mi jo poslali.

FIZIKA 
Tema: Merjenje električnega toka
Ker mi še niste vsi poslali poslikanih zapiskov na moj e-mail ali Messenger, vas prosim, da to storite najprej.
Danes bomo spoznali še nekaj stvari v povezavi z električnim tokom, brez katerih ne moremo – oznaka, enota, naprava za merjenje, enačba za računanje… Natančna navodila vas čakajo v spletni učilnici.
FIZIKA 
Tema: Merjenje električnega toka
Ker mi še niste vsi poslali poslikanih zapiskov na moj e-mail ali Messenger, vas prosim, da to storite najprej.
Danes bomo spoznali še nekaj stvari v povezavi z električnim tokom, brez katerih ne moremo – oznaka, enota, naprava za merjenje, enačba za računanje… Natančna navodila vas čakajo v spletni učilnici.

BIO 9. b

Naslov: Dokazi evolucije na Zemlji

Uporabi učbenik BIO 9 na straneh 92, 93, 94, 95. Poišči odgovore na naslednja vprašanja in jih napiši v zvezek.

Danes bomo dodali še nekaj dokazov za evolucijo življenja na Zemlji (to niso le fosili in živi fosili, ki jih že poznaš). S pomočjo vprašanj bomo spoznali še druge.

 • HOMOLOGNI IN ANALOGNI ORGANI:
 • Kaj so homologni organi? Na kakšen način so si podobni?
 • Kako so se razvili? Kaj je ta razvoj usmerjalo?
 • Napiši primer homolognih organov.
 • Kaj so analogni organi? Na kakšen način so si podobni?
 • Kako so se razvili in kaj je usmerjalo ta razvoj?
 • Napiši primer analognih organov
 • PRIMERJAVA VRETENČARSKIH ZARODKOV MED NJIHOVIM RAZVOJEM:

Za ponovitev – k vretenčarjem prištevamo ribe, dvoživke, plazilce, ptiče, sesalce (njihova primerjava)

 • Kaj opazimo, če primerjamo vretenčarske zarodke na začetku njihovega razvoja, kaj nekje na sredini in kaj proti koncu?
 • Kaj nam ta primerjava dokazuje?

Pomoč: Pri človeškem zarodku opazimo med razvojem škržne reže, podaljšana trtična vretenca…).

 • RAZVOJNE VRSTE ALI RODOVNIKI:
 • Pomoč: zelo znane so razvojne vrste konja, kita, raznih polžev, školjk…
 • Kratko opiši, kaj lahko ugotovimo iz razvojne vrste kita o njegovi evoluciji.
 • Kaj pa iz razvojne vrste konja?

Odgovore na vprašanja, ki so napisana krepko, mi posreduj po mailu tonka.kladnik@guest.arnes.si do 10. ure v četrtek, 26. 3.

Za nekoliko adrenalinsko sprostitev pa si oglej posnetek boja za obstanek v naravi.

https://www.youtube.com/watch?v=XcxwOVNyfFY&feature=youtu.be&t=2

 GEO

TEMATIKA : POVRŠJE, PODNEBJE IN RASTLINSTVO ALPSKIH POKRAJIN

Učenci imajo v spletni učilnici naložena navodila za delo. Uporabljajo SU, zemljevid,učbenik in zvezek. Odgovore pošljejo v pregled.

ZGO

TEMATIKA: OBNOVA PORUŠENE EVROPE PO 2. SVETOVNI VOJNI

Učenci imajo kar zahtevno nalogo, v SU imajo navodila,kjer odgovorijo na nekaj vprašanj, poleg tega pa morajo narediti primerjavo, med posledicami 2. Svetovne vojne in posledicami, ki jih bomo imeli po izbruhu koronavirus ( predvsem gospodarske, socialne in zdravstvene ). Naloge pošljejo v pregled.

SLJ9/1

Tema: Priprava na recitacijo

Na pamet se nauči prvi del pesmi Soči, ki govori o lepotah reke (od začetka pa do vključno 44. verza: »nevihte divje srd ne moti!«).

SLJ9/2

Tema:Simon Gregorčič, Soči

Še enkrat preberi pesem Soči.

V berilu na str. 27 pod naslovom “Raziskujmo besedilo”  odgovori na vprašanja (samo prve tri kare).

Pod naslovom “Potujmo v svet književnosti” odgovori še na vprašanja v 1. odstavku.                                                     Odgovore zapiši v celih povedih in mi jih pošlji.

SLJ9/3

TEMA: SIMON GREGORČIČ, SOČI

Pesem Soči še enkrat doživeto preberi.

Je pesem lirska ali epska? Utemelji svojo trditev.

Kdo pesem pripoveduje oz. kdo je lirski izpovedovalec?

Osebo, ki v pesmi Soči nagovarja bistro reko, imenujemo lirski izpovedovalec (tudi lirski subjekt).Ta v 1. osebi pripoveduje lirsko pesem, sporoča misli ali izraža občutja in razpoloženje. Lirski izpovedovalec je izmišljen, saj si ga pesnik izmisli in ni enak dejanskemu liku pesnika. Lahko je sicer resničen, a je ponavadi iz pesmi težko ugotoviti.

Zato je v lirskih pesmih, ko sprašuje po lirskem izpovedovalcu oz. kdo pesem govori, pripoveduje, treba reči – gre za prvoosebnega izpovedovalca ali pa tretjeosebnega (npr. Apel in čevljar).

Ponavadi pri prvoosebnem pripovedovalcu zapišete – pesem govori pesnik. To ni pravilno, ker ni nujno, da gre za pesnikovo izkušnjo, lahko gre za katerikoli lik, ki ga je pesnik izrazil v 1. osebi.

Kaj je tema pesmi (o čem pesem govori)? Pomoč berilo stran 27 Potujmo v svet književnosti.

V treh povedih zapiši sporočilo pesmi.

TEMO IN SPOROČILO MI POŠLJI.

PESNIŠKI JEZIK

 • primero ali komparacijo si že iskal/a včeraj (poglej katere);
 • poišči nekaj slikovitih in v prenesenem pomenu okrasne pridevke (pet);
 • poosebitev si že iskal/a včeraj – poglej;
 • retorična vprašanja si iskal/a včeraj (poglej);
 • poišči ponavljanje in ga poimenuj;
 • kje najdeš primer pretiravanja (glej opis vojne);
 • poiči dva primera nagovora;

OBLIKOVNA PODOBA PESMI

 • verzi, kitice, rima

Pripravi doživeto recitacijo pesmi SOČI do 15. aprila. Recitacija bo ocenjena.

Do petka preberi, če še nisi, domače branje – roman (navodila so bila dana), ker boš dobil/a navodila za pisanje razlagalnega spisa.

MAT 9 – 1

MAT 9 – 2

Danes bomo utrjevali srednje vrednosti.

 1. Najprej ponovi, kaj pomeni aritmetična sredina (oz. povprečje), modus in mediana in kako jih določamo.
 2. V e-učbeniku najdete naloge na strani 272 in 273. Rešuješ 30 min.

https://eucbeniki.sio.si/mat9/896/index5.html

 1. DN:  Reši nal. 7 v učbeniku (ne v e-učbeniku) str. 212.  Izračunaj vse tri srednje vrednosti in pošlji le rezultat. (Lahko računaš s kalkulatorjem.)

MAT 9 – 3

Danes boste utrjevali prizme in piramide ter preverili svoje znanje o srednjih vrednostih.

 1. Obvezno rešite kviz o srednjih vrednostih v spletni učilnici. Poskusite najti čas, ko je učilnica manj obremenjena.
 1. Dokončate naloge v e-učbeniku, če tega še niste storili včeraj. (https://eucbeniki.sio.si/mat9/896/index5.html ). Postopke, kjer so potrebni, zapišite v zvezek. Bodite pozorni na pojme, da zapisi npr. dvakrat več pomenijo dvakrat toliko… in dvakrat manj polovico prvotne vrednosti. Pri nalogah 6, 7 in 10 uporabite žepno računalo, pri ostalih izračunajte brez žepnega računala, lahko pa si rešitve z njim preverite. Če ima kdo težave z dostopom do e-učbenika ima v priponki naloge iz e-učbenika. V tem primeru naj mi to sporoči, da mu pošljem še rešitve.
 2. Izberite eno ali dve nalogi iz poglavja prizem in piramid in jo/ju rešite (e-učbenik, zbirka, učbenik…). Če poglavja o piramidah v spletni učilnici še niste rešili, rešujte naloge tam.

Skupni čas reševanja naj bo 45 min.

NI3

PRILOGA >>> 25_3 sreda NEM 9r NAVODILO

(Skupno 105 obiskov, današnjih obiskov 1)