POZIV STARŠEM ZA ODDAJO PRIJAVE ZA BREZPLAČNO PREHRANO V ČASU POUKA NA DALJAVO

Spoštovani starši!

Na podlagi okrožnice MIZŠ bomo v času pouka na daljavo predvidoma od 9.11.2020 kuhali kosila za učence, ki so upravičeni do subvencioniranega kosila.

Zaradi nabave živil in embalaže za prevzem kosil moramo podatke pridobiti najkasneje do jutri, 6. 11.2020 do 10. ure.

V kolikor je vaš otrok upravičen do subvencioniranega toplega obroka (kosila), ga na prehrano prijavite do petka, 6.11.2020 do 10. ure  v aplikaciji na spletni strani šole pod zavihkom Šolska prehrana ali pa prijavo sporočite ge. Tatjani Rošer na e-naslov: tatjana.roser@guest.arnes.si ali na telefon 88 56 610.

O vseh podrobnostih glede prevzema obrokov vas bomo naknadno obvestili.

Natalija Aber Jordan, ravnateljica

 

IZVAJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA OD 9. 11. 2020 NAPREJ

Drage učenke in učenci, spoštovani starši,

kot smo vas že obvestili, bomo od 9. 11. 2020 vzgojno-izobraževalno delo v šoli za vse učence izvajali na daljavo.

Za učence od 6. do 9. razreda bo delo potekalo tako kot v tednu pred počitnicami. Z morebitnimi spremembami jih bodo seznanili razredniki.

Učence od 1. do 5. razreda in njihove starše bodo z načinom dela seznanile razredničarke.
Starše učencev od 1. do 5. razreda naprošamo, da svoje razredničarke obvestijo, če bodo njihovi otroci v dopoldanskem času sami. V tem primeru jim bomo organizirali pomoč na daljavo. Učitelji skrbniki bodo s starši teh otrok stopili v kontakt, da se z njimi dogovorijo o času in načinu pomoči.

V primeru tehničnih težav se lahko obrnete na učiteljico Petro Cifer, ki bo dosegljiva preko elektronskega naslova: petra.cifer@guest.arnes.si  in v klepetu preko Teamsov. Po telefonu jo lahko pokličete od ponedeljka do petka med 8.00 in 13.00 na tel. številko 02 88 56 614.

V primeru vprašanj, dilem, se lahko obrnete na vodstvo šole, svetovalno službo in druge strokovne delavce. Kontakti so dostopni na spletni strani OŠ Mislinja. >>> KLIK

POMOČ OTROKOM V STISKI
Glede na trenutne razmere se lahko iz različnih razlogov poveča stiska posameznika. V šoli smo vam ali vašim otrokom pripravljeni prisluhniti ali pomagati. V primeru stiske se lahko obrnete na vodstvo šole, svetovalno službo in druge strokovne delavce.
Lahko se obrnete tudi na brezplačno telefonsko številko strokovno usposobljenega osebja za pomoč v duševni stiski 080 51 00, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu, prav tako je pripravljen zbirnik ukrepov in virov pomoči, ki je dostopen na povezavi: https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemijekoronavirusa-na-voljo-za-brezplacne.
Na voljo je tudi TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro, svetovalnice za psihološko pomoč Posvet, ki osebam v duševni stiski omogočajo pogovore po telefonu ali videu na 031 704 707 in 031 778 772 vsak delovni dan med 8. in 18. uro, terapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, dosegljivi na telefonski številki 01 600 93 26 vsak dan od 16. do 20. ure, Klic v duševni stiski na 01 520 99 00 vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj in zaupna telefona Samarijan in Sopotnik na 166 123, dosegljiva 24 ur na dan.

Dodatna pomoč je dosegljiva pri lokalnih zdravstvenih domovih, v sklopu katerih delujejo Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centri za krepitev zdravja in Zdravstvenovzgojni centri, kontakte in delavni čas pa najdete na zgoraj omenjeni povezavi.

V primeru nasilja se posamezniki lahko obrnejo na Društvo SOS na telefonu 031 699 333 (od 9h do 15h), 080 11 55 (od 12h do 18h) in na drustvo-sos@drustvo-sos.si ali na Društvo za nenasilno komunikacijo na 031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP), vsak dan od 8. do 20. ure.
Za splošna vprašanja glede korona virusa, tolmačenja odlokov, omejitev in napotitve na morebitne druge strokovnjake je bil ponovno vzpostavljen tudi klicni center 080 14 04, ki deluje vsak delavnik med 8. in 20. uro. Na vprašanja odgovarjajo študenti višjih letnikov medicine ob podpori strokovnjakov z različnih področij.

SUBVENCIONIRANO KOSILO

Vse starše, ki ste svoje otroke, upravičene do subvencioniranega kosila, prijavili na kosilo, bomo o načinu prevzema obroka do nedelje obvestili po telefonu.

Hvala za razumevanje in pazite nase.

Mislinja, 6. 11. 2020

Ravnateljica:
mag. Natalija Aber Jordan

 

OBVESTILO – PODALJŠANJE JESENSKIH POČITNIC

Spoštovani starši,

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi je Vlada RS 30. 10. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je skladno s pristojnostmi izdala sklep, s katerim je določila, da se, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja okužbe s SARS-CoV-2, jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020.

 V kolikor se epidemiološka slika v državi ne bo izboljšala, obstaja možnost, da bo od 9. 11. 2020 dalje pouk potekal na daljavo.

O vseh nadaljnjih odločitvah glede organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v času od 9. 11. 2020 dalje, pa vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času .

Vodstvo šole

 

OBVESTILO – OKUŽBE S COVID-19

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da so se tudi na OŠ Mislinja žal pojavile okužbe s Covid -19 pri delavcih šole, zato vas prosimo, da ste pozorni na morebitne znake okužbe pri vaših otrocih. V primeru znakov bolezni se posvetujte z otrokovim pediatrom, predvsem pa se izolirajte in ravnajte po navodilih NIJZ, ki so priloga tega dokumenta. >>>  NAVODILA

Naša skupna skrb je, da zajezimo širjenje virusa. Doslej smo bili na šoli pri tem uspešni, za kar se zahvaljujemo tudi vam in vašim otrokom.

Želimo vam, da ostanete zdravi.

Kolektiv OŠ Mislinja

 
 
 
 
Dostopnost